Stilte en duisternis

Huidige situatie

Kwetsbare natuurgebieden en soorten (kwaliteit)

Huidige situatie

Verbondenheid/versnippering

Huidige situatie