Ontwikkelmogelijkheden voor toekomstige functies

Door aanwezigheid van ruimtelijke beperkingen in de aangewezen gebieden rondom Nederlandse luchthavens, zijn de ontwikkelmogelijkheden voor toekomstige functies beperkt.

Ruimtebeslag

Huidige situatie