Economie en Mobiliteit: redeneerlijn per hoekpunt

Op basis van de in hoofdstuk 5 onderdeel economie gepresenteerde overzichten is in deze paragraaf per hoekpunt een basis redeneerlijn opgesteld voor 2030 en 2050: hoe ziet de verhouding tussen luchthavencapaciteit en de verwachte vraag er uit (zowel voor Schiphol als regionale luchthavens) en wat wordt gegeven die verhouding (globaal) verwacht van de in het hoekpunt beschreven maatregelen en randvoorwaarden. Deze redeneerlijnen zijn de basis voor de meer gerichte effectbeschrijvingen per indicator in hoofdstuk 7 onderdeel economie en mobiliteit: uitwerking effecten. Effectbeschrijvingen en de aansluitende beoordeling van indicatoren passen daarbij als een ‘verlengstuk’ op hier gepresenteerde algemene redeneerlijnen. Hiermee kennen de aspecten Economie en Mobiliteit een andere opzet dan de overige aspecten (beschrijving van de effecten).