Klimaat

Het thema klimaat omvat de indicatoren CO2, NOx[1] en waterdamp. De gehanteerde indicatoren, uitgangspunten en aannames voor deze deelthema’s staan gespecificeerd in hoofdstuk 5. Hieronder volgt de effectbeoordeling van de drie hoekpunten. Voor Klimaat wordt ook getoetst aan de klimaatdoelstellingen (zie hoofdstuk 5 onderdeel klimaat ‘CO2- emissies).

Tabel 7.25 Effectscore indicator per Hoekpunt ten opzichte van de score van de referentiesituatie

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

  • 1 Hier wordt gerefereerd aan het klimaateffect van NOx. Voor de gezondheidseffecten wordt verwezen naar hoofdstuk 7 onderdeel gezondheid.